BLOG náhradné plnenie 2 časť

Dobrý deň,
 
 
nakoľko každoročne dochádza k zmenám pri uplatňovaní
 
náhradného plnenia,
 
pripravili sme pre našich terajších aj budúcich klientov krátky sumár
 
základných informácií pre lepšiu orientáciu v otázke náhradného plnenia a
 
tiež najčastejšie chyby, ktoré zbytočne robia viaceré dielne aj klienti.
 
 
Ing. Ivana Bednarčíková
tel: 0903 807 768
Ing. Jana Čabaj Kollárová
tel: 0903 450 122
Pre šikovných zákazníkov máme DARČEK.
Pre jednoduchšiu orientáciu sme informácie rozdelili do nasledovných častí:
 
 
1.časť - Náhradné plnenie čo to je, týka sa nás a aké sú jeho výhody?
 
2.časť  - Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení + prílohy
 
3.časť  - Časté otázky + zhrnutie
 
4.časť  - Tipy na náhradné plnenie
                                                          
    
           2 časť:
 
Zmeškali ste 1. časť? Nájdete ju TU
 
 
Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení?
 
 
 
Stretli sme sa počas našej viac ako 20 ročnej praxe pri komunikácii
 
s firmami aj s takými, pre ktorých bolo riešenie cez náhradné plnenie
 
sklamaním, pretože im ho UPSVaR neuznal, prípadne im uznal len časť.
 
Toto by sa nemalo stávať a seriózna chránená dielňa ustráži za klienta všetky
 
potrebné náležitosti tak, aby bolo náhradné plnenie uznané v plnej výške.
 
Takže aké sú tie najčastejšie chyby?
 
 
1.  Termíny
 
Nie je to zložité, ale treba vedieť, že zákon hovorí: Zákazka musí byť
 
zrealizovaná v tom roku, za ktoré žiadateľ uplatňuje náhradné plnenie.
 
Takže ak chcete aby bolo uznané za rok 2022 treba zákazku realizovať v roku
 
2022 a všetky požadované podklady predložiť úradu najneskôr do 30.3.2023.
 
Prosím pri predkladaní si vždy vyžiadajte potvrdenie z podateľne s rozpisom
 
predkladaných dokumentov. Výnimočne sa nám stalo, že klientovi nebolo
 
uznané potvrdenie, lebo vraj chýbala príloha. Tu sa človek ťažko dopátra, kde
 
sa stala chyba a klient zbytočne tvrdí, že podal všetky prílohy.
 
Úrad mu môže umožniť doplniť žiadosť, ale aj nemusí, nakoľko má každý
 
UPSVaR právnu subjektivitu môže si zákon a aj jeho "tvrdosť" vykladať po
 
svojom.
 
 
2. Právna subjektivita a termín "realizovaná zákazka".
 
Sem patrí aj otázka: Objednal som tovar v CHD na poslednú chvíľu, ale bol
 
mi dodaný až v januári roku 2023. Prípadne mi bol dodaný v decembri 2022,
 
ale faktúru a doklad o úhrade mám z januára 2023.
 
Tu si prosím dajte pozor - veľa klientov rieši náhradné plnenie na poslednú
 
chvíľu a z našej praxe vyplýva nasledovné:
 
Ak chcete mať 100% istotu bezproblémového uznania, treba aby bol tovar
 
vyrobený, dodaný aj zaplatený v roku 2022 - teda v roku za ktorý chcete
 
uplatniť náhradné plnenie. (v tomto prípade aj my garantujeme uznanie nami
 
vystaveného potvrdenia v plnej výške) Minimálne faktúra a dodací list
 
musia mať dátum vydania v roku 2022.
 
 
3. Úrad neuzná časť, alebo celé náhradné plnenie
 
To sa môže stať pri výbere dielne, ktorá nemá v štatúte zodpovedajúci popis
 
výroby na produkty ktoré chce dodať v rámci náhradného plnenia.
 
Veľká časť klientov si nájde chránenú dielňu u ktorej si chce objednať
 
produkty a uplatniť náhradné plnenie.
 
Často si vyberajú podľa miesta pôsobenia a chcú napríklad nakúpiť
 
od lokálnej dielne.  Táto lokálna dielňa keď vznikala si dala ako predmet
 
výroby napríklad šitie pracovných odevov. Prešli roky a dielňa sa menila a
 
dnes okrem šitia odevov vyrába aj vlastné kalendáre s pláteným obalom. No a
 
tu môže byť kameň úrazu. Vystavené náhradné plnenie úrad uzná len na
 
produkty ktoré má dielňa v popise výroby vo vydanom  štatúte v čase svojho
 
vzniku.
 
Našťastie tieto prípady sú dosť zriedkavé a dá sa im predísť buď čo
 
najvšeobecnejším popisom výroby v štatúte dielne, alebo jeho úpravou ešte
 
pred dodaním produktov klientovi.
 
Rada pre zákazníka: Skontrolujte či má dielňa štatút na výrobu produktov,
 
ktoré chcete od nej odobrať ako náhradné plnenie.
 
(toto sa týka hlavne prípadu keď potrebujete plnenie na 100% dodaného objemu)
 
 
4. Úrad uzná len 10% a nie 100% z fakturovanej sumy ako náhradné plnenie
 
Sú spoločnosti, ktoré sa po zmene zákona o náhradnom plnení snažili získať
 
zákazníkov tým, že založili chránenú dielňu s 1 zamestnancom a len kupovali a
 
predávali produkty bez toho, aby sa na ich výrobe podieľali zdravotne
 
postihnutí zamestnanci.  Vtedy to štát vyriešil tak, že týmto chráneným
 
dielňam uznáva do náhradného plnenia "len" 10% z fakturovanej sumy.
 
Príkladom sú firmy na dodávky tonerov do tlačiarní. Mali zákazníkov, ktorí
 
potrebovali náhradné plnenie, tak založili dielňu a niekde v sklade, alebo
 
administrácii zamestnali pracovníka so zdravotným postihnutím.
 
Tento človek však tie tonery nevyrába, ani nijak nemení ich určenie či kvalitu...
 
Len sa podieľa na kúpe a nasledovnom predaji zákazníkovi. V tomto prípade
 
uzná UPSVaR do náhradného plnenia 10% z fakturovanej sumy. Mnohým
 
firmám, ktoré míňajú veľa tonerov,  keď zrátajú faktúry za celý rok to môže
 
stačiť.
 
 
5. Formálne nedostatky
 
Pozor na všetky prílohy ktoré treba podať spolu so žiadosťou. Zoznam
 
dokladov a ich vzor ktoré treba predložiť nájdete na odkaze: TU
 
 
 
Prosím nenechajte sa drobnou byrokraciou odradiť od náhradného plnenia
 
 
Našim klientom hovoríme, že ak si dajú v potrebnej hodnote vyrobiť
 
perá so svojim logom a tel. číslom a budú ich vyhadzovať
 
s okna, je to vždy lepšia investícia ako zaplatiť poplatok. :-)
Zmeškali ste 1 časť? Nájdete ju TU
 
 
Ďalšia časť má názov: Časté otázky + zhrnutie
 
                                                                             Ing. Ivana Bednarčíková
 
                                                                             Ing. Jana Čabaj Kollárová
                                                                      
P.S.
 
Mohol by tento text pomôcť Vaším známym, kolegom?
Tak im ho prosím pošlite :)
Pozrite si produkty pre náhradné plnenie na našom E-shope
 
Potrebujete poradiť​? Ozvite sa nám.
 
Zákaznícka linka 8:00 - 16:00
 
 
Napíšte nám na info@chranenedielne.online
alebo zavolajte na +421911126036.