NAŠE MOTTO:

   Dávame prácu ľuďom so zdravotným postihnutím,

pretože zdravotné postihnutie

neznamená neschopnosť pracovať !