Platobné údaje

Chránené dielne s.r.o.

NÁBREŽIE J. KRÁĽA 4344 / 13A 
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

 

Bankové spojenie

 

Prima banka Liptovský Mikuláš

IBAN: SK74 3100 0000 0043 2006 6701 

SWIFT: LUBASKBX

 

ČSOB banka Liptovský Mikuláš

IBAN: SK27 7500 0000 0040 2480 1839

SWIFT: CEKOSKBX 

 

FIO banka Liptovský Mikuláš

IBAN: SK08 8330 0000 0022 0216 3886

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

IČO: 45506434 

IČDPH: SK2023033738

Zapísaný: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 52749/L