Náhradné plnenie 2022

Sme dlhoročný poskytovateľ náhradného plnenia.

Radi vybavíme malú spoločnosť, mestský úrad či veľkého zamestnávateľa.

Vyskúšajte naše služby a zistite viac.

 

 

 

 
Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.
 
 
Predpokladané odvody za rok 2020

Poplatok za nezamestnávanie jedne osoby so ZPS: 
1295,- €

Náhradné plnenie = suma tovaru ktorý potrebujem kúpiť na zrušenie poplatku:
  1151,- €
 
Úspora pre spoločnosť predstavuje získaný tovar v hodnote:
1151,- EUR
a priama úspora hotovosti:
  144,- EUR
 
Je to isto efektívnejšie riešenie, ako úhrada poplatku do štátnej pokladne.
 
 
 
 
 
Ako to funguje u nás ?
 
Vyberte si z ponuky nášho E-SHOPU
    
O ostatné sa postaráme!
 
 
 
 
 
Potrebujete viac informácii? Máte záujem o niečo iné?
 
Kontaktujte náš HOTLINE, alebo vyplňte krátky formulár.