BLOG Náhradné plnenie 1 časť

Dobrý deň,
 
 
nakoľko každoročne dochádza k zmenám pri uplatňovaní
 
náhradného plnenia,
 
pripravili sme pre našich terajších aj budúcich klientov krátky sumár
 
základných informácií pre lepšiu orientáciu v otázke náhradného plnenia a
 
tiež najčastejšie chyby, ktoré zbytočne robia viaceré dielne aj klienti.
 
 
Ing. Ivana Bednarčíková
tel: 0903 807 768
Ing. Jana Čabaj Kollárová
tel: 0903 450 122
Pre šikovných zákazníkov máme DARČEK.
 
Pre jednoduchšiu orientáciu sme informácie rozdelili do nasledovných častí:
 
 
1.časť - Náhradné plnenie čo to je, týka sa nás a aké sú jeho výhody?
 
2.časť  - Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení + prílohy
 
3.časť  - Časté otázky + zhrnutie
 
4.časť  - Tipy na náhradné plnenie
 
1 časť:
 
Náhradné plnenie - jeho účel
 
Dúfam, že nám odborníci odpustia, keď sa vyhneme vymenovávaniu
 
zákonov a ich citáciám, ktoré sú značne neprehľadné a zdĺhavé.
 
Jedinou výnimkou je, že problematiku upravuje zákon č.5/2004 Z.z. a tí, ktorí
 
si ho chcú naštudovať, ho nájdu na tomto odkaze: ODKAZ
 
 
Účel - myšlienka zákona
 
Účelom zákona je v podstate pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých
 
ľudí. V praxi firmy pri výbere zamestnancov uprednostňujú ľudí bez
 
zdravotného hendicapu. Je to v celku pochopiteľné a pokiaľ majú na výber
 
uchádzača zdravého a so zdravotným znevýhodnením, je veľmi
 
pravdepodobné, že si vyberú a zamestnajú zdravého človeka. Tým pádom je
 
prístup zdravotne postihnutých k pracovným možnostiam na bežnom trhu
 
obmedzený.  
 
Štát sa to rozhodol riešiť podporou chránených dielní, ktoré môžu získať na
 
svoj chod dotáciu pri zriadení a aj štvrťročné dotácie na prevádzku, za
 
predpokladu, že zamestnajú zdravotne postihnutých občanov.
 
Druhým riešením je tlak na firmy, aby takýchto ľudí buď zamestnali, alebo
 
odviedli do štátneho rozpočtu poplatok za to, že tak neurobili. Táto povinnosť
 
sa týka len spoločností, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov a patria tam
 
okrem firiem aj úrady, školy, neziskové organizácie...
 
 
 
Poplatky a náhradné plnenie
 
Poplatok za nezamestnávanie osôb so ZPS sa vyratáva ako 3,2% z počtu
 
zamestnancov, takže spoločnosť, ktorá má 100 zamestnancov, ale žiadneho
 
so zdravotným postihnutím, zaplatí poplatok vyrátaný ako 3,2% zo 100,
 
teda  zaokrúhlene zaplatí poplatok za 3 osoby so ZPS podľa aktuálnej
 
výšky v danom roku.
 
 
Pre rok 2022 by to predstavovalo 3 x 1423€ = 4269€
 
Ak Vás zaujíma spôsob výpočtu sumy 1423€ nájdete ho TU
 
(odporúčam pozrieť, ten vzorec je naozaj zaujímavý)
 
 
Je veľa spoločností, ktoré to práve takto riešia a keď uhradia poplatok do
 
30.3.2023, majú splnenú povinnosť a nemusia zamestnávať zdravotne
 
postihnutých ľudí.
 
 
Tento spôsob však nie je ten najlepší , nakoľko táto suma je príjmom štátneho
 
rozpočtu a k postihnutým ľuďom sa nemusí dostať.
 
 
Preto je oveľa adresnejšie a aj výhodnejšie podporiť nákupom konkrétnu
 
chránenú dielňu, a tým si splniť túto povinnosť.  Prečo je to adresnejšie sa
 
nemusíme asi baviť, no a výhodnejšie je to hneď z niekoľkých dôvodov.
 
 
 
Výhody náhradného plnenia
 
Hlavnou výhodou je rozdiel v sume poplatku a sume, za ktorú je potrebné
 
urobiť nákup v chránenej dielni.
 
Pokiaľ sa bavíme o vzorovej spoločnosti ako bola popísaná vyššie, tak tá
 
môže vyriešiť svoju povinnosť 3 spôsobmi:
 
 
- zamestná 3 ľudí so zdravotným postihnutím
 
alebo
 
- zaplatí štátu do 30.3.2023 sumu 4269€
 
alebo
 
- nakúpi od chránenej dielne jej výrobky v hodnote 3 x 1265€ = 3795€
   (najneskôr do 31.12.2022)
 
 
Asi ste si všimli rozdiel medzi úhradou poplatku 4269€ a nákupom v chránenej
 
dielni 3795€, ktorý je v tomto ukážkovom prípade 474€.
 
Toto je prvá úspora pre spoločnosť no a druhá spočíva v získanom produkte,
 
ktorý môže využiť na ďalší  predaj alebo ako reklamný či darčekový predmet.
 
 
Súhrn
 
- poplatok štátu pre rok 2022 za nezamestnávanie 1 ZPS = 1423€
 
- suma nákupu v CHD, ktorá tento poplatok odstráni za 1 ZPS = 1265€
 
- okamžitá úspora pri povinnosti 1 ZPS = 158€  + nakúpený tovar
 
* suma nákupu je uvedená bez DPH pre platcov dane
 
 
Našim klientom hovorím, že ak si dajú v potrebnej hodnote vyrobiť
 
perá so svojim logom a tel. číslom a budú ich vyhadzovať
 
z okna, je to vždy lepšia investícia ako zaplatiť poplatok. :-)
Ďalšia časť má názov: Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení + prílohy
 
Jednotlivé časti posielame v týždňovom intervale.
 
Kedykoľvek môžete odber zrušiť
                                                                             Ing. Ivana Bednarčíková
 
                                                                             Ing. Jana Čabaj Kollárová
                                                                      
P.S.
 
Mohol by tento text pomôcť Vaším známym, kolegom?
Tak im ho prosím pošlite :)
Pozrite si produkty pre náhradné plnenie na našom E-shope
 
Potrebujete poradiť​? Ozvite sa nám.
 
Zákaznícka linka 8:00 - 16:00
 
 
Napíšte nám na info@chranenedielne.online
alebo zavolajte na +421911126036.