G/ BLOG Náhradné plnenie 1 časť

1 časť:
 
Náhradné plnenie - jeho účel
 
Dúfam, že nám odborníci odpustia, keď sa vyhneme vymenovávaniu
 
zákonov a ich citáciám, ktoré sú značne neprehľadné a zdĺhavé.
 
Jedinou výnimkou je, že problematiku upravuje zákon č.5/2004 Z.z. a tí, ktorí
 
si ho chcú naštudovať, ho nájdu na tomto odkaze: ODKAZ
 
 
Účel / myšlienka zákona
 
Účelom zákona je v podstate pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých
 
ľudí. V praxi firmy pri výbere zamestnancov uprednostňujú ľudí bez
 
zdravotného handicapu. Je to v celku pochopiteľné a pokiaľ majú na výber
 
uchádzača zdravého a so zdravotným znevýhodnením, je veľmi
 
pravdepodobné, že si vyberú a zamestnajú zdravého človeka. Tým pádom je
 
prístup zdravotne postihnutých k pracovným možnostiam na bežnom trhu
 
obmedzený.
 
Štát sa to rozhodol riešiť tlakom na firmy, aby takýchto ľudí buď zamestnali,
 
alebo odviedli do štátneho rozpočtu poplatok za to, že tak neurobili.
 
Táto povinnosť sa týka len spoločností, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov
 
a patria tam okrem firiem aj úrady, školy, neziskové organizácie...
 
 
 
Poplatky a náhradné plnenie
 
 
- poplatok štátu pre rok 2024 za nezamestnávanie 1 ZPS = 1695 €
 
- suma nákupu v CHD, ktorá tento poplatok odstráni za 1 ZPS = 1507 €
 
 
Poplatok za nezamestnávanie osôb so ZPS sa vyratúva ako 3,2% z počtu
 
zamestnancov, takže spoločnosť, ktorá má 100 zamestnancov, ale žiadneho
 
so zdravotným postihnutím, zaplatí poplatok vyrátaný ako 3,2% zo 100,
 
teda zaokrúhlene zaplatí poplatok za 3 osoby so ZPS podľa aktuálnej
 
výšky v danom roku.
 
 
Pre rok 2024 by to predstavovalo 3 x 1695 € = 5085 €
 
Ak Vás zaujíma spôsob výpočtu sumy 1695€ nájdete ho TU
 
(odporúčam pozrieť, ten vzorec je naozaj zaujímavý)
 
 
Je veľa spoločností, ktoré to práve takto riešia a keď uhradia poplatok do
 
30.3.2025, majú splnenú povinnosť za rok 2024 a nemusia zamestnávať
 
zdravotne postihnutých ľudí.
 
 
Tento spôsob však nie je ten najlepší , nakoľko táto suma je príjmom štátneho
 
rozpočtu a k postihnutým ľuďom sa nemusí dostať.
 
 
Preto je oveľa adresnejšie a aj výhodnejšie podporiť nákupom konkrétnu
 
chránenú dielňu, a tým si splniť túto povinnosť. Prečo je to adresnejšie sa
 
nemusíme asi baviť, no a výhodnejšie je to hneď z niekoľkých dôvodov.
 
 
 
Výhody náhradného plnenia:
 
 
Hlavnou výhodou je rozdiel v sume poplatku a sume, za ktorú je potrebné
 
urobiť nákup v chránenej dielni.
 
 
Pokiaľ sa bavíme o vzorovej spoločnosti ako bola popísaná vyššie, tak tá
 
môže vyriešiť svoju povinnosť 3 spôsobmi:
 
 
- zamestná 3 ľudí so zdravotným postihnutím
 
alebo
 
- zaplatí za rok 2024 štátu do 30.3.2025 sumu 5085 €
 
alebo
 
- nakúpi od chránenej dielne jej výrobky v hodnote 3 x 1507 € = 4521 €
(najneskôr do 31.12.2024)
 
 
Asi ste si všimli rozdiel medzi úhradou poplatku 5085€ a nákupom v chránenej
 
dielni 4521€, ktorý je v tomto ukážkovom prípade 564€.
 
Toto je prvá úspora pre spoločnosť no a druhá spočíva v získanom produkte,
 
ktorý môže využiť na ďalší predaj alebo ako reklamný či darčekový predmet.
 
 
Súhrn
 
- poplatok štátu pre rok 2024 za nezamestnávanie 1 ZPS = 1695 €
 
- suma nákupu v CHD, ktorá tento poplatok odstráni za 1 ZPS = 1507 €
 
- okamžitá úspora pri povinnosti
 
1 ZPS = 188 € + dodaný tovar v hodnote 1507 €
 
* suma nákupu je uvedená bez DPH pre platcov dane
 
 
Našim klientom hovorím, že ak si dajú v potrebnej hodnote vyrobiť
 
perá so svojim logom a tel. číslom a budú ich vyhadzovať
 
z okna, je to vždy lepšia investícia ako zaplatiť poplatok. :-)
 
 
Ďalšia časť má názov: Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení + prílohy
 
 
Michal Baník
 konateľ
 
P.S.
 
Mohol by tento text pomôcť Vaším známym, kolegom?
 
Tak im ho prosím pošlite :)