H/BLOG Náhradné plnenie časť 2

2 časť:
 
 
 
 
 
Na čo si dať pozor pri náhradnom plnení?
 
 
 
Stretli sme sa počas našej viac ako 20 ročnej praxe pri komunikácii
 
 
s firmami aj s takými, pre ktorých bolo riešenie cez náhradné plnenie
 
 
sklamaním, pretože im ho UPSVaR neuznal, prípadne im uznal len časť.
 
 
Toto by sa nemalo stávať a seriózna chránená dielňa ustráži za klienta všetky
 
 
potrebné náležitosti tak, aby bolo náhradné plnenie uznané v plnej výške.
 
 
Takže aké sú tie najčastejšie chyby?
 
 
 
 
1. Termíny
 
 
Nie je to zložité, ale treba vedieť, že zákon hovorí: Zákazka musí byť
 
 
zrealizovaná v tom roku, za ktoré žiadateľ uplatňuje náhradné plnenie.
 
 
Takže ak chcete aby bolo uznané za rok 2024 treba zákazku realizovať v roku
 
 
2024 a všetky požadované podklady predložiť úradu najneskôr do 30.3.2025.
 
 
Prosím pri predkladaní si vždy vyžiadajte potvrdenie z podateľne s rozpisom
 
 
predkladaných dokumentov. Výnimočne sa nám stalo, že klientovi nebolo
 
 
uznané potvrdenie, lebo vraj chýbala príloha. Tu sa človek ťažko dopátra, kde
 
 
sa stala chyba a klient zbytočne tvrdí, že podal všetky prílohy.
 
 
Úrad mu môže umožniť doplniť žiadosť, ale aj nemusí, nakoľko má každý
 
 
UPSVaR právnu subjektivitu môže si zákon a aj jeho "tvrdosť" vykladať po
 
 
svojom.
 
 
 
 
2. Právna subjektivita a termín "realizovaná zákazka".
 
 
Sem patrí aj otázka: Objednal som tovar v CHD na poslednú chvíľu, ale bol
 
 
mi dodaný až v januári roku 2025. Prípadne mi bol dodaný v decembri 2024,
 
 
ale doklad o úhrade mám z januára 2025.
 
 
Tu si prosím dajte pozor - veľa klientov rieši náhradné plnenie na poslednú
 
 
chvíľu a z našej praxe vyplýva nasledovné:
 
 
Ak chcete mať 100% istotu bezproblémového uznania, treba aby bol tovar
 
 
vyrobený, dodaný aj zaplatený v roku 2024 - teda v roku za ktorý chcete
 
 
uplatniť náhradné plnenie. (v tomto prípade aj my garantujeme uznanie nami
 
 
vystaveného potvrdenia v plnej výške) Minimálne faktúra a dodací list
 
 
musia mať dátum vydania v roku 2024!
 
 
 
 
3. Úrad neuzná časť, alebo celé náhradné plnenie
 
 
To sa môže stať pri výbere dielne, ktorá nemá v štatúte zodpovedajúci popis
 
 
výroby na produkty ktoré chce dodať v rámci náhradného plnenia.
 
 
Veľká časť klientov si nájde chránenú dielňu u ktorej si chce objednať
 
 
produkty a uplatniť náhradné plnenie.
 
 
Často si vyberajú podľa miesta pôsobenia a chcú napríklad nakúpiť
 
 
od lokálnej dielne. Táto lokálna dielňa keď vznikala si dala ako predmet
 
 
výroby napríklad šitie pracovných odevov. Prešli roky a dielňa sa menila a
 
 
dnes okrem šitia odevov vyrába aj vlastné kalendáre s pláteným obalom. No a
 
 
tu môže byť kameň úrazu. Vystavené náhradné plnenie úrad uzná len na
 
 
produkty ktoré má dielňa v popise výroby vo vydanom štatúte v čase svojho
 
 
vzniku.
 
 
Našťastie tieto prípady sú dosť zriedkavé a dá sa im predísť buď čo
 
 
najvšeobecnejším popisom výroby v štatúte dielne, alebo jeho úpravou ešte
 
 
pred dodaním produktov klientovi.
 
 
Rada pre zákazníka: Skontrolujte či má dielňa štatút na výrobu produktov,
 
 
ktoré chcete od nej odobrať ako náhradné plnenie.
 
 
(toto sa týka hlavne prípadu keď potrebujete plnenie na 100% dodaného objemu)
 
 
 
 
4. Úrad uzná len 10% a nie 100% z fakturovanej sumy ako náhradné plnenie.
 
 
Sú spoločnosti, ktoré sa po zmene zákona o náhradnom plnení snažili získať
 
 
zákazníkov tým, že založili chránenú dielňu s 1 zamestnancom a len kupovali a
 
 
predávali produkty bez toho, aby sa na ich výrobe podieľali zdravotne
 
 
postihnutí zamestnanci. Vtedy to štát vyriešil tak, že týmto chráneným
 
 
dielňam uznáva do náhradného plnenia "len" 10% z fakturovanej sumy.
 
 
Príkladom sú firmy na dodávky tonerov do tlačiarní. Mali zákazníkov, ktorí
 
 
potrebovali náhradné plnenie, tak založili dielňu a niekde v sklade, alebo
 
 
administrácii zamestnali pracovníka so zdravotným postihnutím.
 
 
Tento človek však tie tonery nevyrába, ani nijak nemení ich určenie či kvalitu...
 
 
Len sa podieľa na kúpe a nasledovnom predaji zákazníkovi. V tomto prípade
 
 
uzná UPSVaR do náhradného plnenia 10% z fakturovanej sumy. Mnohým
 
 
firmám, ktoré míňajú veľa tonerov, keď zrátajú faktúry za celý rok to môže
 
 
stačiť.
 
 
 
 
5. Formálne nedostatky
 
 
Pozor na všetky prílohy ktoré treba podať spolu so žiadosťou. Zoznam
 
 
dokladov a ich vzor ktoré treba predložiť nájdete na odkaze: TU
 
 
Prosím nenechajte sa drobnou byrokraciou odradiť od náhradného plnenia,
 
seriózna dielňa Vám pripraví všetky podklady v súlade so zákonom a stačí ich
 
len doručiť na úrad práve.
 
 
 
 
Našim klientom hovoríme, že ak si dajú v potrebnej hodnote vyrobiť
 
 
perá so svojim logom a tel. číslom a budú ich vyhadzovať
 
 
s okna, je to vždy lepšia investícia ako zaplatiť poplatok. :-)