E/ Spôsob každoročného určenia výšky poplatku

UPSVaR každoročne vypočíta výšku poplatku za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a zároveň výšku náhradného plnenia pre daný rok. 

Tento poplatok sa odvíja od ceny práce v hospodárstve a jeho výpočet je nasledovný:

Stanovenie celkovej ceny práce na rok 2022:

Výpočet celkovej ceny práce :

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2021 = 1 170,00 €.

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2021 + preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + rezervný fond solidarity) + starobné poistenie

1 170,00 € + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 %

1 170,00 + 117,00 € + 131,04 € ( 16,38 € + 35,10 € + 11,70 € + 2,93 € + 9,36 € + 55,57 €) + 163,80 €

celková cena práce  = 1 581,84 €

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 1 265,00 €
  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1 423,00 €

Výška poplatku za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím je 1423€

Výška náhradného plnenia ktorým je možné poplatok nahradiť je 1265€