I/BLOG Náhradné plnenie časť3

Časté otázky našich klientov:
 
 
 
 
1. Najčastejšou otázkou je, či sa ma týka povinnosť zamestnať
 
 
občana so zdravotným postihnutím, keď firma prijala
 
 
20 teho zamestnanca v priebehu roka, prípadne zamestnáva časť
 
 
pracovníkov formou dohody, brigádnického pomeru.
 
 
Mrzí ma to, ale na toto naozaj nevieme odpovedať bez úplnej znalosti
 
 
všetkých Vašich zamestnaneckých zmlúv. (a nie je to ani v našej kompetencii)
 
 
V tomto prípade odporúčame obrátiť sa s otázkou na príslušný UPSVaR ešte
 
 
pred koncom roka, nakoľko sa Vám môže stať, že Vás úrad zaradí do
 
 
evidencie povinných firiem v čase, keď už Vám neostane iná možnosť ako
 
 
zaplatiť poplatok.
 
 
 
 
2. Častá je aj otázka od organizácií, ktoré neplatia DPH ako je to s daňou.
 
 
V tomto prípade platí, že neplátca DPH si môže uplatniť náhradné plnenie
 
 
vrátane DPH nakoľko si daň nevie odpočítať. Takže jeho objem objednaného
 
 
tovaru pre účely náhradného plnenia za jedného zamestnanca je
 
 
1507€ vrátane DPH (Pričom plátcovia DPH potrebujú objednať za 1507€ bez
 
 
DPH teda za 1809€ s DPH)
 
 
 
 
3. Kedy dostanem potvrdenie o náhradnom plnení od Chránenej dielne?
 
 
Toto je na individuálnej dohode s dielňou. U nás máme zvyk, vystavovať všetky
 
 
potvrdenia naraz a to v januári nového roka. Máme na to hneď niekoľko
 
 
dôvodov. V prvom rade je to obdobie, kedy skončí koncoročný nápor a môžeme
 
 
sa podkladom plnohodnotne venovať. Taktiež niektorí klienti od nás cez rok
 
 
odoberú tovar opakovane a do potvrdenia sa im zaratáva napríklad 15 faktúr.
 
 
Ak robíte náhradné plnenie s nami dostanete všetky potrebné doklady do
 
 
konca januára 2025 + sa telefonicky uistíme, že k Vám dorazili.
 
 
Následne ešte klientom posielame e-mail v marci, aby nezabudli doklady podať
 
 
do 30.3. na svojom úrade práce.
   
 
 
4. Čo keď mi UPSVaR neuzná potvrdenie, alebo jeho časť.
 
 
Tak toto treba okamžite riešiť s dielňou v ktorej ste zadali zákazku, mala by
 
 
Vám s tým pomôcť. U nás garantujeme uznanie potvrdenia v takej hodnote,
 
 
ako sme dohodli s klientom. Pokiaľ UPSVaR neuzná naše potvrdenie vrátime
 
 
Vám peniaze za tovar. (podmienkou samozrejme je, že podáte včas nami
 
 
vydané podklady a zákazku zrealizujeme a je aj uhradená v roku 2024)
 
 
 
 
5. Kedy riešiť náhradné plnenie?
 
 
Keby som chcel byť ironický, poviem, že podľa toho koľko chcete ušetriť :-)
 
 
80% firiem si necháva náhradné plnenie na posledný kvartál roka a podľa toho
 
 
to v dielňach aj vyzerá. Posledný kvartál sa často výroba produktov stíha na
 
 
poslednú chvíľu. Keď chcete v tomto období získať zľavu tak najskôr
 
 
nepochodíte. Skúste však riešiť náhradné plnenie napríklad počas letných
 
 
prázdnin, keď je väčšina dielní bez zákaziek a uvidíte tú ústretovosť.
 
 
 
 
6. Môžem si fakturáciu náhradného plnenia rozdeliť do viacerých faktúr?
 
 
Samozrejme, takto to robia tí skúsení obchodníci. Objednávajú si počas roka
 
 
to, čo aktuálne potrebujú často za menšie sumy a na konci roka si to nechajú
 
 
zrátať a buď ešte niečo doobjednajú, alebo majú už náhradné plnenie splnené a
 
 
bez stresov. U nás je "rekordman" klient, ktorému sme na náhradné plnenie
 
 
zarátali 12 faktúr po cca 100€, aby sa dostal na sumu 1265€.
 
 
 
Prosím nenechajte sa drobnou byrokraciou odradiť od náhradného plnenia,
 
seriózna dielňa Vám pripraví všetky podklady v súlade so zákonom a stačí ich
 
len doručiť na úrad práve.
 
   
  
 
Našim klientom hovoríme, že ak si dajú v potrebnej hodnote vyrobiť
 
 
perá so svojim logom a tel. číslom a budú ich vyhadzovať
 
 
s okna, je to vždy lepšia investícia ako zaplatiť poplatok. :-)